OŚWIADCZENIE


Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIG Spółka z o.o. i mając na uwadze pojawiające się publikacje i komentarze na temat pożaru, który miał miejsce w dniu 15 sierpnia 2019r. w Zakładzie Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 68 G , poniżej przedstawiamy oświadczenie spółki dotyczące zaistniałej sytuacji.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 30 lat, natomiast od 2003 r. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów, a od 2013 r. kontynuowała działalność w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz produkcji paliw alternatywnych w obecnej lokalizacji Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego.

Prowadzony przez nas zakład był jednym z najnowocześniejszych zakładów działających w tej branży z nowoczesnym parkiem maszyn produkcyjnych oraz posiadający wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia, a najwyższy standard zgodności z przepisami ochrony środowiska, przepisami ppoż. potwierdzany jest obowiązkowymi kontrolami dokonywanymi przez właściwe organy.

Jako jedyny zakład w Polsce profesjonalnie i przyjaźnie dla środowiska przetwarzaliśmy odpady niebezpieczne w tym filtry olejowe, paliwowe, powietrzne i inne zaolejone odpady, uzyskując z nich surowce w postaci złomu stalowego i oleju, które ponownie trafiały do zagospodarowania, nie zanieczyszczając tym samym środowiska naturalnego.

Natomiast z odpadów inne niż niebezpieczne produkowane było paliwo alternatywne, które w całości przekazywane było do cementowni i wykorzystywane jako zamiennik węgla kamiennego.

Nasza działalność w sposób jednoznaczny przyczyniała się do ochrony środowiska i poprawy jego stanu, a prawidłowość i profesjonalizm był doceniany przez kontrahentów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Niestety 15 sierpnia 2019r. z przyczyn niezależnych od nas i od osób trzecich, a jak wynika ze wstępnych ustaleń, do pożaru doszło w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. W wyniku tego spaleniu uległ cały zakład, w tym dwie hale produkcyjno-magazynowe oraz linie technologiczne do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne oraz produkcji paliwa alternatywnego.

Pragniemy uspokoić i poinformować społeczność lokalną, że towarzyszące w pierwszym etapie pożaru eksplozje spowodowane były wybuchem butli gazowych w wyniku ich przegrzania. Butle gazowe stosowane były do napędu wózków widłowych.
Z cała stanowczością chcemy zdementować fałszywe komentarze, jakoby powodem eksplozji miały być składowane materiały niebezpieczne.

Chcemy jednoznacznie oświadczyć, że zaistniałej sytuacji nie można i nie należy utożsamiać z pojawiającymi się w mediach informacjami o pożarach składowisk odpadów, ponieważ w naszym przypadku nie uległy spaleniu odpady niechciane czy wymagające kosztownej utylizacji, lecz odpady stanowiące surowiec do wytworzenia produktów o istotnej wartości handlowej. Spółka straciła również wartościowe oraz nowoczesne maszyny i urządzenia służące do dalszej działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Ubolewamy, że pomimo dołożonych przez nas starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu, zastosowaniu wszelkich zabezpieczeń i dbałości o ich stan techniczny, nastąpiło niezależne od nas, tak tragiczne w skutkach zdarzenie.
Jednocześnie, chcemy wyrazić podziękowanie i wyrazy szacunku dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej, bo to ich profesjonalizm w zarządzaniu akcją gaśniczą oraz sprawność działania, w sposób bezpośredni przyczyniły się do zminimalizowania skutków pożaru, jednak jego zakres i intensywność uniemożliwił uratowanie zakładu.

Chcemy także podziękować społeczności lokalnej oraz naszym kontrahentom za słowa wsparcia i otuchy, a zarazem wyrazić głębokie ubolewanie za niedogodności, które spotkały Państwa w wyniku tego niezależnego od nas nieszczęśliwego zdarzenia.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
PPUH „VIG” Sp. z o.o.
Zdzisław Seweryn
© 2017 vigspzoo.pl. All Rights Reserved. Created By TOPCA

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**