Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

ODZYSK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

ZPOP w Myszkowie na bazie posiadanej linii technologicznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oferuje usługi odbioru i odzysku następujących odpadów innych niż niebezpieczne:
- 02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
- 02 03 82 - Odpady tytoniowe
- 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
- 03 03 07 - Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
- 03 03 08 - Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
- 04 02 09 - Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
- 04 02 21 - Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
- 04 02 22 - Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
- 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych
- 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
- 07 02 99 - Inne niewymienione odpady
- 07 06 81 - Zwroty kosmetyków i próbek
- 09 01 07 - Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
- 09 01 08 - Błony i papier fotograficzny niezawierający srebra
- 12 01 05 - Odpady z wygładzania i toczenia tworzyw sztucznych
- 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 03 - Opakowania z drewna
- 15 01 04 - Opakowania z metali
- 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
- 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
-15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty,ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
- 16 01 19 - Tworzywa sztuczne
- 16 01 22 - Inne niewymienione elementy
- 16 01 99 - Inne niewymienione odpady
- 16 03 04 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
- 16 03 06 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
- 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
- 17 02 01 - Drewno
- 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
- 19 12 01 - Papier i tektura
- 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma
- 19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
- 19 12 08 - Tekstylia
- 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)
- 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
- 20 01 01 - Papier i tektura
- 20 01 10 - Odzież
- 20 01 11 - Tekstylia
- 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
- 20 01 39 - Tworzywa sztuczne
- 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
- 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
- 20 03 02 - Odpady z targowisk
- 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
- 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
- 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
n1.png
n2.png
n3.png

Posiadamy zezwolenia na transport i zbieranie wielu innych odpadów, które w razie zapotrzebowania zostaną odebrane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Na prowadzenie działalności związanej  z odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne posiadamy Pozwolenie zintegrowane nr 181/OS/2017 z dn. 2 stycznia 2017 wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego.

© 2017 vigspzoo.pl. All Rights Reserved. Created By TOPCA

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**