O nas

O NAS

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VIG" Sp. z o.o. powstało w 1989 roku jako firma zajmująca się przede wszystkim dostawami materiałów i komponentów dla branży hutniczej odlewniczej i górniczej.

Szybki rozwój jak i oczekiwania rynku spowodowały, że z początkiem roku 2004 w ramach szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, opracowaliśmy technologię recyklingu i odzysku różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Wykorzystując własną bazę magazynowo-produkcyjną stworzyliśmy nowoczesny Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie, zajmujący się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych i poużytkowych.

Posiadamy nowoczesną, i jedyną tego typu w kraju linię do pełnego recyklingu zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych oraz sorbentów, czyściw i zaolejonych ubrań roboczych, a także linię technologiczną do odzysku odpadów skórzanych, gumowych, tekstylnych oraz z tworzyw sztucznych, oraz linię do produkcji paliw alternatywnych.
unnamed2.jpg
unnamed1.jpg
Na bazie specjalistycznych maszyn i urządzeń stworzyliśmy unikalną w skali krajowej, przyjazną środowisku technologię odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Konstrukcja i sterowanie zastosowanymi urządzeniami odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej (EC), oraz spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT). Procedury obsługi, prowadzona dokumentacja i sposób postępowania z odpadami są zgodnie z dyrektywami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Na prowadzenie powyższej działalności posiadamy stosowne zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego.

Strategią działalności naszej Firmy na najbliższe lata jest kompleksowa obsługa Firm handlowych i produkcyjnych w zakresie odpowiedniej gospodarki odpadami.
Nowoczesne technologie oraz profesjonalna kadra zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami

© 2017 vigspzoo.pl. All Rights Reserved. Created By TOPCA

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**