Przejdź do treści

PALIWA ALTERNATYWNE

P.P.U.H. „VIG” Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadów zajmuje się również produkcją paliw alternatywnych.

Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie produkuje mieszanki energetyczne paliw stałych „Paliwo VIG-1” o następujących parametrach jakościowych:

  • średnia wartość opałowa Wd = 21,0-23,0 MJ/kg m.s.
  • średnia zawartość siarki S = 0,66 %
  • chlor Cl = 0,70 % m.s.
  • popiół p = 12,65 %
  • wilgotność w = 15 %
  • granulacja 0 – 35 mm
  • opakowanie luzem lub big bagi

Produkujemy wysokokaloryczne paliwa alternatywne posiadające certyfikaty jakości wydane przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.