Przejdź do treści

Piekary Śląskie

LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Od kwietnia do października 2010 Spółka EKO-VIG brała udział w likwidacji składowiska odpadów komunalnych w Piekarach Śląskich zlokalizowanego na terenie przedsięwzięcia pn. “Budowa autostrady A1 – odcinek Pyrzowice – Piekary Śląskie.

W trakcie prac wytworzono około 418 000,00 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z czego Spółka Eko-Vig dokonała odzysku tych odpadów w miejscu ich wytworzenia w ilości ponad 350 000,00 Mg.

Z uwagi na brak możliwości odzysku na terenie likwidowanego składowiska odpadów lub brak uzasadnienia odzysku pozostała ilość odpadów była przekazywana na składowiska odpadów komunalnych.
Pozostała ilości odpadów z uwagi brak możliwości odzysku w na terenie likwidowanego składowiska odpadów lub brak uzasadnienia odzysku była przekazywana na składowiska odpadów komunalnych.

Proces odzysku odpadów metodą R 15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu – polegał na mechanicznej obróbce: sortowaniu, segregacji, przesiewaniu na specjalistycznych przesiewaczach bębnowych oraz kruszeniu w specjalistycznych kruszarkach w wyniku czego zostały wydzielone strumienie odpadów różnych rodzajów z możliwością wykorzystania ich między innymi do rekultywacji terenów.

Oprócz wskazanych wyżej urządzeń prace związane z poddaniem odpadów odzyskowi wykonywane były , w zależności od potrzeb, przy użyciu takich sprzętów jak: koparko – spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki.

Zaangażowane w przedsięwzięcie środki transportowe wykonywały łącznie średnio około 150 kursów dziennie wywożąc w sumie średnio 3.000 Mg odpadów dziennie.